Fudzearea ditu Afganistanu

2021-04-19 12:13:00

Marius TiţaPrezidentulu Joe Biden dimândă ritrădzearea a SUA ditu Afganistan, tru ună cuvendă argumentată, emoţională şi raţională, tru cari un lucru scosu tu videală nă alăsă fără apandisi.

  • fudzearea-ditu-afganistanu

    Demararea-a proţeslui di ritrădzeari a askeriloru NATO ditu Afganistan va s-ahurhească la 1 mai 2021 (foto: mapn.ro)

Link-uri ti agiutor