Hâbări dit bana românească şi inernaţională

2019-07-12 21:16:00

Andreea Bojoi , Bogdan MateiLa Ateneulu Român di Bucuresti avut loc, ază, un concertu di gală organizat cu arastea a bitisiril’ei a li preşedinţil’e a Româniil’ei la Consiliul a Uniunil’ei Europeană, la finalul a mesului cirişar/iunie. La evenimentu are participată şi premierulu Vi

  • habari-dit-bana-romaneasca-si-inernationala

Link-uri ti agiutor