Hâbari dit bana românească şi internaţională

2020-02-04 21:54:00

Eugen CoroianuGuvernul liberal di la Bucuresti deade ază ună ordonanta di urgenta pri-tru care aduţe modificari a leghislatilei murinda aleadzerile parlamentare. Ca urmare, roman’il’i va poată să voteadză pe liste suplimentare la i ţe sectie

  • habari-dit-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor