Hâbari dit bana românească şi internaţională

2022-01-12 21:10:00

Newsroom8.600 di cazuri nale di persoane infectate cu SARS-CoV-2 fură înreghistrate, ază, in Romania. Fură spuse, tră 24 di ore, 44 di decese. Criscuu incidenţa a lăndzidzărilor tru mai multe localitaţ, inclusiv în Capital

  • habari-dit-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor