Hâbări ditu bana românească şi internaţională

2021-04-10 17:37:00

Leyla CheamilRegatlu Unit easti di jeali după ţi viniri, muri printulu Philip, duţi di Edinuburgh, nicukirlu a văsiloanillei Elisabeta a II-a. Marina Britanică ndreapsi, ază, ţeremonii tru ma multă căsăbadz ti adutearea aminti a prinţului Philip, cari lucră tu ipotise

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor