Hăbări ditu bana românească și internațională

2022-04-17 17:44:00

NewsroomEmbistimeňilli romano-catoliț si țelli protestanțâ yiurtusescu Anyearea-a Hristolui. Sâmta Liturghie ditu prota dzua di Paşti s’țânu tru Pâzarea San Pietro după 2 ani de pandemie şi restricţii, a deapoa mesajlu de irini si vluyiusearea "Urbi et Orbi" lu d

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor