Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-04-25 19:23:00

NewsroomEmbistimeñilli ortodocși, cari suntu majoritatea tru România, și greco-catoliţlli yiurtusescu adză a daua dzuuă di Paști. Paștile easti nai ma importantă sărbătoare a lumillei criștine, sărbăturisită tu trei dzăle.

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor