Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-04-29 12:08:00

Taşcu LalaPrezidentulu Klaus Iohannis s-andamusi viniri cu premierul vărgaru Kirill Petkov, cari feaţi ună vizită di stat tru România. Discuțiile avură tu scupo hărlăticlu a ligăturăllei bilatearale, evoluțiile di securitate isiti tu vidială di itia a agresiunillei

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor