Hăbări ditu bana românească și internaționalâ

2022-05-01 17:41:00

NewsroomTu Romania, 1 Mai - Dzuua Internaţională a Lucărlui - easte sărbăturisită tru tută văsilia pritu giumbuși nafoara tru aeră liber. Aproqpea 30 de ňilli de turişti nu dusiră ti friptalliu și s’iasă la iarbă veardi, ama aleapsiră s’ducă mardzina...

  • -habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor