Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-05-08 18:41:00

NewsroomRomânia apănghiseaşti sute di ñilli di cilimeani, mulleri și auşi cari fug di polimu, iara gaeretea faptă di populu român va s’hibă adusă aminti ca un simbol di solidaritate și mintiminille, tu kirolu anda națiunea ș’dişcllisi porțile a irinillei...

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor