Hristu Cândroveanu (05.02.1928 - 09.12.2013)

2018-02-05 11:31:00

Taşcu LalaHristu Cândroveanu s-amintă tu 5 di şcurtu 1928, Babuc, giudeţlu Durostor, Cadrilater - poet, prozator, traducător, publicistu şi critic literar. Easte hiljlu a Zoricălʹei Bracea şi al Stere Cândroveanu.Dusi la Atsel di Analtu tru 9 di andreu 2013.

hristu-candroveanu-05021928---09122013

Hristu Candroveanu (o5.02.1928-09.12.2013) acasa tu biroulu di lucru.

Link-uri ti agiutor