In Memoriam ATANASIE NASTA (2.11.1912 - 23.12.1996)

2020-01-09 06:16:00

Taşcu LalaCu minduita ţi duri nu s-astindzi trâ “Grailu a meu di mumâ – ditu poezia al Geoge Murnu – grailu a meu di tatâ”, avocatlu şi poetlu Atanasie adră la 1975, tru un kiro tru cari lumea armâneascâ s’ turnã cătã arâdâţin’ile a l’ei...

  • in-memoriam-atanasie-nasta-2111912---23121996

    Caduru: Bucuresti 1983, Teatrul "Ion Vasilescu", scriitorlu Atanasie Nasta cu poeta Kira Iorgoveanu Mantsu cu furnjia ti parastiseari cartea "Steaua di doru", autor K.I.Mantsu

Link-uri ti agiutor