In Memoriam GEORGE PERDICHI (22.05.1912/1913 Perivole, Grecia – 1957/1964/1

2020-01-09 08:18:00

Taşcu LalaAnviţă la şcoala finanţată di statlu român tru hoara iu s‘amintă. Tricu deapoa la gimnaziul di Grebena ţi agiumsi ma amănatu liceu, la revista a curi - ''Lumina'' - coloboră. Bucureşti bitiseaşti cursurli a Facultatil’ei di Literi şi Filosofie.

Link-uri ti agiutor