In Memoriam Lucian Blaga (09.05.1895 – 06.05. 1961)

2020-05-17 17:12:00

Taşcu LalaLucian Blaga - volumlu "Puizii aleapti", editura CARTEA AROMANA, tu anlu 1995, tu cari Ionel Zeană aduse pi armâneasti nai ma musatili poezii dit opera aistui poet cu hari, ti dupu dada eara armânu, dit familia Moga vinită tu România tu işita a sec.18.

  • in-memoriam-lucian-blaga-09051895--0605-1961

Link-uri ti agiutor