In Memoriam Nicolae Constantin Batzaria (20.11.1874 – 21.01.1952)

2019-11-22 05:34:00

Taşcu LalaNicolae Constantin Batzaria s-amintă tru 20 di brumaru 1874, Kruşuva, Macedonia di Nordu şi tricu tu alantă etă tru 21 di yinaru 1952, București. Fu un prozator și publicistu di fară armânească.

  • in-memoriam-nicolae-constantin-batzaria-20111874--21011952

    Nicolae Constantin Batzaria (20.11.1874 – 21.01.1952)

Link-uri ti agiutor