Industria română ș’alâxi comata di lucru

2020-04-09 00:33:00

Daniela BuduEm industria națională di apărari em companii privati dit România ș’alâxirâ comata di lucru tra s-adarâ pârmâtii ți suntu ananghi ti prevenirea și combâtearea-a pandemiillei COVID-19.

  • industria-romana-salaxi-comata-di-lucru

    Companii privati ditu România va s'adarâ pârmâtii si hâlăț sanitari (Foto: pixabay.com)

Link-uri ti agiutor