Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti

Aşi-număsitlu Bărnu di Malămă a fotbalui românescu ş-lu-agiucă aţelu ditu soni meciu. Liderllii cu axizeari şi autoritati, emu tu vestiar emu pi kilimea veardi di agiocu, a aţilui bărnu eara mijlocaşlu ofensivu Gica Hagi şi fundaşlu ţentralu Gică Popescu. Protlu agiucă la Real Madrid şi Barcelona, alantu agiumsi capidanlu ali Barcelona.

, 29.05.2024, 21:28

Generația de aur, la ultimul meci / Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Sâmbătă fu apufusitu un nău recordu cu vinita pi nai marli stadionu ali Românie, Arena Naţională di Bucureşti.
Vără 54.967 di spectatori mpliñi di harauuă loară parti la mecilu di ritrădzeari a Pareiillei spusă cu numa Bărnulu di Malămă a Fotbalui Românescu, aţea ţi avu nai ma spectaculoasili şi muşeati rezultatiţi pănu tu aestu kiro pareia naţională.

Fu bănulu cari ş-ahurhi agioclu tu kirolu a dictaturăllei comunistă, sumu cari amintă livindeaţa şi ţănu keptulu a multiloru xikiseri, şi spusi anami după Revoluţia ditu 1989, cându, elefterisită di interdicţia ta s’agioacă tu xeani, spusi axiili şi hărli tu arada-a mărloru cluburi ivrupeni.

 

Añilli 90, cu naima vruta Naţională, avură, ama ahurhitură tu kirolu di ma ninti cu anămusiţlli añi 1980, cu nai ma bunili parei româneşti di club.
Tru 1983, Universitatea Craiova agiundzea tru semifinalili a Cupăllei UEFA.
Un anu ma amănatu, Dinamo Bucureşti agiuca ună semifinală di Cupa Campionilor, a deapoa, tu 7 di Mai 1986, Steaua Bucureşti aminta trofeulu, tru Spanie, Sevilla, căndu azvimsi tu finală cu 2-0, după topa-aguderli di departajari, cănăscuta parei FC Barcelona.
Tru şcurtu 1987, Monte Carlo, Steaua aminta şi Supercupa-a Europăllei, după 1-0 cu sovietiţlli di la Dinamo Kiev, iarapoi tru 1989 agiuca nica ună finală di Cupă a Campioniloru.

 

Ancurpilleati maş cu futbuleri români, Pareili Steaua şi Dinamo vrea s’hibă protili fortumi-rezervoru ali Naţională, cari agiumsi la trei turnee finali mondiali (Italia 90, Statele Unite 94, Franţa 98) şi dauă europeani (Anglia 96, Belgia şi Olanda 2000).
Nai marli amintaticu a aţillei parei, cumăndusită di pi scamnulu tehnicu di Anghel Iordănescu, fu cireclu di finală di la Cupa Mondială ditu Statili Unite, cându româñilli chirură, la topa-aguderli di la 11 di meatri, cu 4-5 dinintea ali Suedie, după ţi tru optimi azvimsiră şi eliminară viţecampioana mondială ditu aţelu kiro, Argentina, cu 3-2.

 

Liderllii cu axizeari şi autoritati, emu tu vestiar emu pi kilimea veardi di agiocu, a aţilui bărnu eara mijlocaşlu ofensivu Gica Hagi şi fundaşlu ţentralu Gică Popescu. Protlu agiucă la Real Madrid şi Barcelona, alantu agiumsi capidanlu ali Barcelona.

Fundaşlu di nandreapta Dan Petrescu fu un agiucător emblematic ti Chelsea Londra.
Atacantulu Florin Răducioiu easti futbolerlu românu, ţi maş elu golu agiucă tru tuti mărli campionati naționali ali Europă (Anglia, Franța, Ghirmănia, Italia și Spania).

 

Născănţă di elli cu mulţă kiladz tu boie şi cu perlu alghitu, alţălli cu boia ditu tinireaţă, tuţ componenţălli a Bărnului di Malămă eara viniţ, sâmbătă, pi kilimea veardi di agiocu, ti ună aştiptată victorie protocolară dinintea-a născăntiloru steali-staruri a fotbalui mundialu, selecţionati di portughezlu Jose Mourinho. România amintă cu 3-2.

 

Isapea a partidăllei agiucată pi Arena Naţională u dimăndă selecţionerlu oaspitu, Mourinho cu aesti zboară:
„Tuti s’ndreapsiră ti aeşţă gioñi futboleri cari spusiră istorie ti văsilia-a loru. Iarapoi dupu 30 di añi văsilia nu lli-agărşi, văsilia lă haristusi.”

 

Autoru: Mariana Chiriţă
Armănipsearea: Taşcu Lala

parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati Friday, 05 July 2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

După lungu kitro di debatu, coaliţia PSD-PNL apufusi că protlu tur a alidzerloru prezidenţiali să s’ţănă tru 24 di brumaru şi doilu pi 8...

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company