Interviu: Tenismena SIMONA HALEP

2013-07-06 18:26:00

Taşcu LalaAhurhii s-gioc tenis la patru anʹi ş-giumitati, câţe Coli fratili a meu ahurhi s-gioacâ şi el cu verişorlʹi a mei şi neş cu elʹi unâ dzuâ la teren şi antrenorlu Stan Ioan ânʹi dzâsi câ lipseaşti s-adar şi io tenis câ pot s-gioc la un nivel ma mari...

 • interviu-tenismena-simona-halep

  Simona Halep cu trofeulu di Hortegenbosch - Olanda

 • Foto: Virgil Oprina
 • Foto: Virgil Oprina
 • Foto: Virgil Oprina
 • Foto: Virgil Oprina
 • Street Art Museum Bucharest
 • Street Art Museum Bucharest
 • (c) - Autor
 • (c) - Autor

Link-uri ti agiutor