Lândzitlu pui

2013-10-18 11:12:00Vini toamna. Vimtul aspulbira, arcoarea strindzea, ploaia aştirnea, galbinili frândzâ vimtul iuva largu li aspulbira. Toamna di a lor Arbu li dispârţa. Arburli armânea gulişani, di arcoari stog adunati. Li arca galbinili câmeşi şi s-dizgulea…

  • landzitlu-pui

Link-uri ti agiutor