Leghislaţia rasială în România

2017-12-21 21:58:00

Steliu LambruRasismul fu, în an’il’i 1930, ună di aţeale mai respingătoarrele forme de discriminare şi persecuţie pe care omenirea li inventă şi statele li aplicară. Criza democraţiil’ei şi ascensiunea, creaşterea, a intoleranţâl’ei dusiră la apariţia leghislaţil’ei

  • leghislatia-rasiala-in-romania

    Sinagoga din Brasov

Link-uri ti agiutor