Marica Pitu

2013-01-15 12:11:00

Diana BaeteluMarica Pitu s-amintă tu ună fumeal’i di armân’i farşiroţ dit Gărţii (Machidunia veacl’i) dit pârinţâl’i: Spiru şi Anastasia Pitu.

Link-uri ti agiutor