Mărl’i Clasiţ la Editura Casa Radio

2014-01-26 21:04:00

Corina Sabău , Hristu SteriuDzuua a Culturâl’ei Naţionalâ, 15 gh’inuar, fu sărbătorită di Editura Casa Radio (care aparţâne a Soţietatil’ei Românâ di Radiodifuziune) pri-tru lansarea a unei serie di CD-uri cu interpretări a poeziil’ei emineschianâ

  • marli-clasit-la-editura-casa-radio

Link-uri ti agiutor