Muzeulu di Artă Vizuală tru câsâbălu Galaţi

2019-01-29 00:38:00

Carmen SăndulescuÎntr-ună realitate ţi pare să nă bombardeadză cama multu cu hâbări nibune, construirea a unui nou Muzeu di Artă Vizuală tru câsâbălu Galaţi (estul a li Românie) pare ună hâbare din categoria ţilor „multu muşate tra să hibă adevărate, să hibă dialithea.” Ş

Link-uri ti agiutor