Nale focare di pestă porcină africană

2018-08-21 21:53:00

Daniela BuduNumirulu a focarilor di pestă porcină africană si aproache di 700 tru aproapea 150 di localităţ în special din nord-vestul şi sud-estul a Româniilei – si veade pia ţeale mai recentile date di la Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi trâ Siguranţa Al

  • nale-focare-di-pesta-porcina-africana

    Andamusi ti langoarea a pestal'ei africana la porcu

Link-uri ti agiutor