Nivol’ia di NATO

2014-04-05 19:00:00

Marius Tiţa , Hristu SteriuLa bitisita a doilui polim mondial, omenirea şi cama multu european’il’i avurâ şansa a unor politician’i şi analişti care achicâsea ţi si faţe. Pericolul nu avea tricutâ unâoarâ cu avinarea di la puteare a reghimului hitleristu di-tru Ghirmânie.

  • -nivolia-di-nato-

Link-uri ti agiutor