Omagiere prof.dr. Matilda Caragiu Marioţeanu, membru corespondentu ali Academie Română

2013-09-02 14:23:00

Taşcu Lala“Prota ti prota voi s-vâ spun câ aveţ dinintea a voastrâ un di aţel’i ţi va tra s-hibâ un român – aromân si un homo balcanicus.

  • omagiere-profdr-matilda-caragiu-marioteanu-membru-corespondentu-ali-academie-romana

  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Street Art Museum Bucharest
  • Street Art Museum Bucharest
  • (c) - Autor
  • (c) - Autor

Link-uri ti agiutor