Opera Naţională Română Iaşi - 60 di an’i di existenţă

2016-02-29 19:03:00

Luana PleşeaDupă ună lungă perioadă di afirmare şi consolidare a teatrului liric în capitala Moldovâl’ei şi după ma multe ori cându mutri tra s-hibă recunoscute oficial aţiste eforturi, la data 1 ianuarie 1956 să înhiinţă Opera di Stat din Iaşi, prima instituţie pub

Link-uri ti agiutor