Pandemie şi infodemie

2020-03-15 14:10:00

Marius TiţaNai ma salami sţenarii, fură năstricuti di averu şi realitati. Fură năstricuti şi sţenariile cari vearsă putirlu şi scot tu videală năi turlii di idhei/ imaghinaţia-a omlui. Tru dizvărtearea-a aliştei crizi ari cabaia lucri ţi tănu di lucărli a comatăllei

  • pandemie-si-infodemie

    Sursa foto: pixabay.com

Link-uri ti agiutor