Politiţ proactive tru domeniul a mediului

2018-08-09 20:57:00

Leyla CheamilAn di an, calitatea banâl’ei pi Terra easte tut mai multu afectată di poluarea cari faţe aerulu tut mai puţân respirabil. Noxe provenite din industrie, din trafic, defrişări (tâl’eri di pâdure) necontrolate, accidente ecologhiţe, deşeuri plastiţe sau rad

  • politit-proactive-tru-domeniul-a-mediului

Link-uri ti agiutor