Pricunoașteri/alâvdări trâ filmul românescu

2021-06-11 15:32:00

Roxana VasileDi la Strasbourg, la Cannes – filmul românescu si hărăseaşte, dzâlile aestea, di precunoaștire, ași cum si înviţă, deja, publiculu din țară și di tru xeane. Are mulţă an’i de cându se zburaşte di ‘noaua chimată’ reprezentată di nume sonore

  • pricunoasterialavdari-tra-filmul-romanescu

Link-uri ti agiutor