• Programul zilei 2019-10-31
  • Fuslu Orar

17:30

Armâneaşti 1Buletin di hâbări
Notâ
Radio-Priimnare

19:30

Armâneaşti 2 Buletin di hâbări
Notâ
Encicplopedia armâneascâ

21:30

Armâneaşti 3Buletin di hâbări
Notâ
Scriitori di aieri ş-di azâ/ Grailu a meu (di mumâ, grailu a meu di tatâ)Link-uri ti agiutor