Revolutia a averului, averulu a unei revolutie

2018-12-24 22:24:00

Marius TiţaAu tricută aproapea trei dechenii di la Revoluţia română di-tru andreu 1989. Nâ si pare că tute aţeale si feaţiră maşi cu ndauă dzâle ninte, ama copiil’i/cilimean’il’i născuţ atumţea sunt mări tora şi cu greu achicâsescu ţi vrem sâ dzâţim cându nâ aduţim

Link-uri ti agiutor