Ridişcllidearea tră public a Muzeului BNR

2022-02-03 21:23:00

Ion PuicanMuzeulu a Băncăllei Naționale a Româniillei (BNR) năpoi s’dişcllisi tră public, ahurhinda cu bitisita a anlui tricut. Vizitatorlli pot s’veadă năili znueri a muzeului, inclusiv un lingou di malămă ditu rezerva BNR. Expoziția permanentă a muzeului și expoz

  • ridiscllidearea-tra-public-a-muzeului-bnr

Link-uri ti agiutor