Român’il’i de nângă noi - Duşan Pârvulovici din Timoculu Sârbescu

2019-02-01 23:04:00

Roxana Iorgulescu Bandrabur , Christine LeşcuInterviu cu directorulu a organizaţil’ei Timoc Press şi preşedinte a Comitetului trâ Drepturile a Omului, di Negotin, di-tru Sârbie, domnul Duşan Pârvulovici, interviu realizat di Roxana Iorgulescu. Domnul Pârvulovici deadi apandisi ligat di filmul docume

Link-uri ti agiutor