Român’il’i di nângă noi – Interviu cu profesorulu Vasile Şoimaru, realizat

2020-01-29 20:35:00

Roxana Iorgulescu Bandraburupă cu-ndriptate dzaţe Roxana Iorgulescu, şi alidzem zboarale a l’ei cu care feaţe invitaţia a oaspilui a l’ei: “Dzuua de 15 ianuarie va hibă totăna asociată în calendarulu a catheunui român cu manifestarea a naşterilei a lu Mihai Eminescu, la Botosani.

Link-uri ti agiutor