Român'il'i di nângă noi - profesor Eleonora Schipor, din regiunea Cernauţi

2019-02-02 02:53:00

Roxana Iorgulescu Bandrabur , Christine LeşcuV’in din regiunea Cernauţi, din-tr-una hoara di la poale di Carpaţi, ună hoară muşată, pi malul a Siretului M’ic, are numa Patrăuţii de Dighios, aclo u am vidzută lum’ina dzuuălei. Aclo bânedzu, locuiescu şi pâna în prezentu. Escu profesoară de limba fra

Link-uri ti agiutor