Saline din România (10.11.2016)

2016-11-09 21:52:00

Daniel OneaRomânia este unulu di aţel’i ma măril’i producători di sare din lume, iar exploatarea saril’ei easte ună ocupaţie multu veacl’e. Salinile sunt ună atracţie turistică tut mai răspândită, iar proprietăţâle aerului salin au dusă la apariţia a speleoterapiil

Link-uri ti agiutor