Scufica aroşi

2014-07-09 12:53:00Eara unâ oarâ unâ fitica hârâcoapâ ş-muşuticâ pi cari u vrea cariţido di cum u videa. Ma, cama vrutâ ea îi eara ali maie, cari nu ştea ţi doarâ ş-îi mai adarâ...

  • scufica-arosi

Link-uri ti agiutor