Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

2021-10-07 11:16:00

Toma EnacheTu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a lor, Soarli.

  • soarli-cu-furnidzli--pilicanlu-amira--yumaratlu-cu-lundarlu

Link-uri ti agiutor