Spiru Fuchi ti poezia lui

2013-08-28 11:05:00“Mini lucredzu tu Grecia si am scrisă trei volumi di poezii. Volumlu dit soni s-acl’iiamă "Cântiti barbare" Am lucrată multu la el.Volumlu "Cântiti barbare" cuntinuesti minduirli a meali ti soia a noastră râmânească.

Link-uri ti agiutor