Stămăna a culturăl’ei macedo-români 7-10 di Mai 2019

2019-05-08 09:33:00

Taşcu LalaSesiunea științifică „Român’il’i dit sudlu a Dunăl’ei - Istorie și actualitati“ cu itia că s-umplură 140 di an’i di la thimil’iusearea ali Societati di Cultură Macedo-Română.

  • stamana-a-culturalei-macedo-romani-7-10-di-mai-2019

    Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ a Bibliotecâl’ei ali Academie Române. Foto Tascu Lala

Link-uri ti agiutor