Suceava

2021-06-07 13:22:00

Ana-Maria CononoviciAdză vă căslisimu s’cunuştemu unu căsăbă mplinu di istorie, tu partea di cătă nordu-apirita ali României: Suceava. Scuterli tu luñină arheologhiţi spunu, că pi loclu a căsăbălui di adză, ari toară di bănaticu nica ditu paleoliticu.

  • suceava

    Titatea di Scamnu a Suceavăllei (Foto: M.Chiriță/RRI)

Link-uri ti agiutor