In Memoriam Teohar Mihadas (09.11.1918-29.11.1996)

2019-11-12 10:36:00

Taşcu LalaTi Teohar Mihadash iarna easti chirolu a pitrundeariljei tru eternitati, a lunjnărlor vitsini cu amirăriljia a spăstreariljei fără cusure, căndu suflitlu s-dislacseashti di strimtul stranju a truplui tra s-nchisească libir pisti chiro si locu ta s-agiungă

  • in-memoriam-teohar-mihadas-09111918-29111996

    Teohar Mihadaș (n. 9 brumar 1918, Turia, Gartie – d. 29 brumar 1996, Cluj)

Link-uri ti agiutor