Ti “hare”

2021-03-22 11:02:00

Aura PihaTi aestu zbor Tache Papahagi nă da etimologia “haris” dit limba gârţească. Easti un zbor di ghenlu feminin ţi ari pluralu hări.Aestu zbor mushat ari multi noimi. Prota ş-prota aţea di muşuteaţâ aleaptâ. Ca tu exemplili: “tut truplu a tău –i nă hari”;

Link-uri ti agiutor