Timişoara

2021-12-31 11:15:00

Daniel OneaAgiundzem adză tu ascăpitata ali Românie tru un căsăbă multiculturalu și romanticu. Clădiri veclli, muzee, conţerte tru aer libiru, păzări di pirmithu şi ună misuhori istorică unică tru România, adrată ditu trei păzări urbani, cati ună reprezentânda...

  • timisoara

    Muzeul di artă ditu Timișoara (sursă foto: facebook/muzeuldiartatm)

Link-uri ti agiutor