Tudor Vladimirescu 200

2021-05-27 16:10:00

Steliu LambruTru yinaru 1821, tru Oltenia, tru ascăpitata-a prinţipatlui ali Muntenie, ahurhea ună minari cu scupadz politiţ. Eara cumăndusită di Tudor Vladimirescu, ţi ma ninti fu militar tru askerea arusească agiumtu deapoa prămăteftu, influențatu di ideili a națion

  • tudor-vladimirescu-200

Link-uri ti agiutor