Un nãu an şcolar

2019-09-09 11:27:00

Roxana VasileDit 9 di yismăciuni, elevl’i român’i ahurhiră şcoala. Protlu cluputiciu hăbărisi, nica di tu protili sihăţ, ahurhita a nlui nău an scularu. Ari multă haruuă şi emoţie. Suntu şi multi aştiptări, ama, isa isa, nilipsitili niagiundzeri, semnu ali ...

  • un-nu-an-scolar

Link-uri ti agiutor