Unu virusu tru mplină veară

2021-07-05 11:29:00

Marius TiţaIdeea că a viruslui SARS-CoV-2 nu ălli arisesescu temperaturli ma mări işi tu vidială tru ahurhita-a pandemiillei, cându să ştea multu pţănu ti naua şi lăhtăroasa fuvirseari medicală. Până tru soni, specialiştilli nu aprukeară vără acţiuni distructivă a

  • unu-virusu-tru-mplina-veara

    Foto: pixabay.com

Link-uri ti agiutor