Vacanţă tru staţiunea Vatra Dornâlei

2016-09-21 21:38:00

Daniel Onea



Destinaţia noastră di ază, loculu iu va sâ agiundzim, Vatra Dornei, easte cunoscută şi sum numa di „Perla Bucovinei”. Staţiunea aşedzată la ună altitudine di 800 di metri, easte cunoscută printră miracladzâl’i a sportului montan, ama şi printra ţel’i care

  • vacanta-tru-statiunea-vatra-dornalei

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor