Vizitaţ România/ Nchisiţ tră videarea ali Românie: Vulcan’il’i di lăski

2018-09-20 19:20:00

Ştefan BaciuAză vă călisimu tru sud-estul ali Românie, tru judeţlu Buzău (partea central estică ali Românie), tra s-cunuşteţ un fenomen natural spectaculos - cari aduti multa turişti român'i şi xen’i. Easti zborlu ti vulcan'il'i di lăski. Minduit la una lardzimi...

  • vizitat-romania-nchisit-tra-videarea-ali-romanie-vulcanili-di-laski

    Vulcan'il'i lăskiosi

Link-uri ti agiutor